banner
thẻ java
nhà /

thẻ java

Các chất bán dẫn nxp cung cấp một hệ điều hành thẻ java (os) được gọi là jcop, dựa trên các thông số kỹ thuật độc lập, của bên thứ ba bởi tập đoàn oracle, tập đoàn toàn cầu, tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (iso), emvco và các tổ chức khác.

[  Tổng cộng  1 trang  ]
để lại lời nhắn để lại lời nhắn
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.